Hiểu biết về một số loại sâu bệnh trên cây xà lách

Hiểu biết về một số loại sâu bệnh trên cây xà lách

Trồng rau xà lách có thể đạt được lợi nhuận trên 20 triệu đồng/công/năm. Để tạo điều kiện cho người dân phát triển loại hoa màu này, ngành nông nghiệp đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, các hội thảo kỹ thuật hướng dẫn cho bà con qui trình trồng rau xà lách xoong theo hướng an toàn, […]

Đọc thêm