Ông Nguyễn Chí Thành đảm nhiệm Chủ tịch HĐTV SCIC

Ông Nguyễn Chí Thành đảm nhiệm Chủ tịch HĐTV SCIC

Thông tin kinh tế

Ghế chủ tịch Hội đồng thành viên của SCIC đã có 1 năm tạm trống do người tiền nhiệm cũ đã chuyển sang vị trí mới. Ngày 21/10/2021, ông Nguyễn Chí Thành chính thức được bổ nhiệm vào vị trí này và đảm nhiệm vai trò lèo lái các hoạt động quản lý, kinh doanh và đầu tư vốn của Nhà nước. Trước đó ông Nguyễn Chí Thành đã từng làm việc ở vị trí Phó tổng giám đốc, tổng giám đốc, thành viên hội đồng tại SCIC, đồng thời cũng có kinh nghiệm công tác tại Ngân hàng Nhà nước, Vụ quản lý Ngoại hối.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành làm Chủ tịch HĐTV SCIC

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành. Làm Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC. Như vậy, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) chính thức có vị trí chủ tịch. Sau hơn một năm tạm trống ghế này. Do cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chi nhận nhiệm vụ mới tại Kho bạc Nhà nước. Sau đó được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Tài chính.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành làm Chủ tịch HĐTV SCIC
Ông Nguyễn Chí Thành

Sau khi ông Chi nhận nhiệm vụ mới. Từ đầu tháng 10 năm ngoái đến nay. Ông Nguyễn Quốc Huy được giao tạm thời phụ trách Hội đồng thành viên SCIC.

Ông Nguyễn Chí Thành sinh năm 1972. Là Thạc sĩ Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản. Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông từng công tác tại Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước. Tham gia tái cơ cấu nợ nước ngoài và xây dựng chính sách ngoại hối.

Ông Thành bắt đầu làm việc tại SCIC với vai trò Phó ban Chiến lược năm 2006. Và được bổ nhiệm là trưởng ban này hai năm sau đó. Từ năm 2010, ông lần lượt giữ các chức vụ Trưởng ban Quản lý rủi ro; Giám đốc chi nhánh phía Nam của SCIC; Trưởng ban Quản lý vốn đầu tư 3.

Năm 2015, ông được bổ nhiệm là Phó tổng giám đốc của SCIC; Phó tổng giám đốc phụ trách SCIC từ ngày 1/9/2017. Ngày 8/5/2019, ông làm tổng giám đốc và Thành viên Hội đồng thành viên SCIC.

Vai trò và trách nhiệm mới tại SCIC

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước được thành lập. Theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng công ty hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Vai trò và trách nhiệm mới tại SCIC
Ông Nguyễn Chí Thành sẽ đảm nhiệm các trách nhiệm mới ở vị trí Chủ tịch HĐTV SCIC

Giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC. Tại lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu. Ông Nguyễn Chí Thành cùng tập thể SCIC hoàn thiện. Báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Chiến lược phát triển SCIC giai đoạn 2021 – 2030. Và tầm nhìn đến năm 2035. Để có căn cứ pháp lý đẩy mạnh triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh vốn. Thực hiện tốt vai trò Nhà đầu tư Chính phủ. Và chuyển đổi mô hình hoạt động thành Quỹ Đầu tư Chính phủ.

Bên cạnh đó. Cần đẩy mạnh hơn nữa chức năng đầu tư kinh doanh vốn của Tổng công ty. Với định hướng rõ nét hơn. Thực hiện tốt vai trò Nhà đầu tư Chính phủ trong bối cảnh dịch Covid-19. Triển khai nghiên cứu cơ hội đầu tư tại một số dự án. Hợp tác với một số tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban. Đồng thời, nâng cao năng lực thể chế, bộ máy hoạt động và nguồn nhân lực của Tổng công ty. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Xem thêm tin tức tại phifgo.com.